ÅRSMØTE 2018:

21. mars 2018 - kl. 19:00

Rådyrveien 18A, 0595 Oslo (Veitvet)

Hos Øivind Berg


Valg av møteleder

Godkjenning av innkalling

Behandling av revidert regnskap

Valg av styre:

    Formann (ikke på valg)

    Viseformann

    Sekretær

    Kasserer

    Styremedlem 1

    Styrmedlem 2

    Redaktør av Columbienytt

Valg av revisor

Bestemme årets kontingent

Eventuelt

Medlemsmøte etter årsmøtet:

    Lotteri

    Kaffe med kringle


Tema på medlemsmøtet:

    Erfaringsutveksling

 Pinsetreff:Helgevarsel for Oslo

Værradar for Sør-Norge

Værvarsel for Oslo

Langtidsvarsel for Oslo

Jubileumstur 2018

Det vil bli arrangert en jubileumstur i anledning klubbens 40 års jubileum til sommeren.

Vi vet ikke akkurat når, og hvor enda, men dette kommer vi tilbake til.

Sannsyneligvis i månedsskiftet juni/juli.      

HØSTtreff: Åpent
Høstmøte: åpentAKTIVITETSKALENDER 2018

Felles hygge og nytte under hvite seil
Columbie-klubben
Stiftet i 1978