Tekst

STRANDRYDDEDAGEN - 5. mai 2018

Vi vet av de siste års erfaringer og beskrivelser i media, a det har havnet, og forsat havner uendelige mengder plast i havet. Noe vi også har vært innom i Columbienytt ved flere anledninger. Plasten havner i sjødyr, fisk og fugler tilknyttet havet. Plast er ikke bare funnet i magen på disse skapningene, men også kjøttet. Dette er spesielt skremmende når det gjelder fisk og dyr som blir brkt til menneskemat, enten direkte, eller inndirekte. Men denne situasjonen kan hver og en av oss bidra til å gjøre lit bedre. Mange bekker små gjør en stor å!


Strandryddedagen ble etablert i 2011, og er Norges største kollektive ryddedugnad.

Antall personer som ryddet har steget fra 1.978 i 2011 til nesten 49.000 i 2017.

Strening ryddet har endret seg fra 100 kilometer i 2011 til 2.200 kilometer i 2017.

Antall timer brukt av frivillige har økt fra 391 i 2011 til nesten 49.000 i 2017

Antall kilo ryddet har endret seg fra nesten 19 tonn i 2011 til nesten 1.400 tonn i 2017.


Det er vårt felles ansvar og gevinst, å være med på en slik dugnad en gang i året - og gjerne bruke enhver anledning hele resten av året, til å rydde med oss plast på vår vandring i og rundt om i det maritime miljøet.


Vi vil derfor oppfordre alle medlemmer av Columbieklubben - og alle andre som måte lese dette - til å sette av 5. mai i år til en felles innsats i lokslmiljøet. Denne dagen er bare en dag i strandryddeuken, som strekker seg fra 30. april til 6, mai.


Dersom du går inn på linken under, vil du finne mye stoff rundt denne problemstillingen, og hvordan du kan arrangere din aktivitet til beste for miljøet - enten du ønsker å gjøre en innsats alene, eller sammen med venner og familie/kollegar.Vi ønsker lykke til, med håp om et stadig bedre miljø!


                                           https://holdnorgerent.no/om-strandryddedagen/


Felles hygge og nytte under hvite seil
Columbie-klubben
Stiftet i 1978

Som man ser, kan plast benyttes på mange måter før den blir brutt ned til mikroplast!!

Men det er ikke bare plast!

 
 
 
 

             På svalbard har man nå oppdaget sminkerester i torsk!

Nærmere bestemt høye konsentrasjoner av stoffet siloksan, i torskelever.

Dette er et stoff som brukes i nesten all form for sminke og hudprodukter, for å gjøre den glatt, og lett og påføre. I følge SSB, ble deti fjor importert mer enn 5700 tonn slike produkter til norge. Disse blir, etter bruk, skyllet rett ned i toalettet og videre ut i systemet. Mye forsking viser at dette stoffet er hormonpåvirkende, både på mennesker og dyr. Kanskje ikke så rart at man har observert tvekjønnede isbjørn på Svalbard?


Det finnes produkter som ikke inneholder dette stoffet, og mikroplast, som også brukes i sminke. Det gjelder bare å forsikre seg om at de produktene man bruker, er fri for dette, og eventuelt skifte til andre produkter, som er rene!